Babasan Jeung Paribasa

adam lali tapel
poho ka baraya jeung poho ka lemah cai

adat kakurung ku iga
adat nu hese digantina

adean ku kuda beureum
beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur

adigung adiguna
gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana

ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan)

Saturday, December 5, 2009

Latihan Soal Bahasa Sunda UAS Ganjil Kelas VII

1. Wacana
(Dewi Sartika )
Dewi sartika dibabarkeun di Bandung, tanggal 22 Désémber 1884 ti kalangan menak Sunda anu ngabogaan (mempunyai) pangkat bupati di Bandung. Anjeunna (beliau) mangrupakeun pahlawan pendidikan, sabab anjeuna geus ngadegkeun (mendirikan) sakola pikeun (untuk) istri (perempuan) anu mimiti (yang pertama) nu disebut Sakola Kautamaan Istri.
1. Dewi Sartika dibabarkeun ti kalangan menak Sunda.
Kecap ménak ngandung harti ....
a. jalma aya c. jalma biasa
b. jalma raja d. jalma bangsawan
2. Sakola naon (apa) anu didirikeun ku Dewi Sartika?
a. Sakola Rayat (rakyat) c. Sakola Kautamaan Istri
b. Sakola Dasar d. Sakola utama istri
3. Naon basa Indonesiana tina kecap soca .........
a. soca c. mata
b. panon d. Paninggalan
2). Dongeng Nyaeta carita rekaan lir enya-enya anu miboga unsur pamohalan

3)Berdasarkan jumlahnya pupuh dalam sastra Sunda ada ....
a. 12 pupuh c. 14 pupuh
b. 13 pupuh d. 17 pupuh
4). Di bawah ini yang termasuk ke dalam pupuh wanda sekar alit adalah,......
a. sinom c. magatru
b. asmarandana d. dangdanggula
5). Aya warung sisi jalan ramé pisan; citaméng
Awéwéna luas luis geulis pisan; ngagoréng
Lalakina-lalakina los ka pipir nyoo monyét; nyanggeréng
Pupuh nu di luhur ka asup kana.....................
a. balakbak c. ladrang
b. sinom d. pucung

6)babagian Anggota badan (Babagian salira)
a. taar = dahi
b. pangambung= hidung
c. soca =mata
d. cepil=telinga

1 comment:

Firman Setya said...

ngiring ngabala nya Kang Admin (p)
http://www.mygurukufile.ml/2016/03/soal-uas-bahasa-sunda-sma-kelas-x-xi.html